Engelsk

Fremmedord i en snæver vending

Posted on

Intet sprog er uden fremmedord. I dansk har det tidligt været ord fra latinsk, senere fransk og især tysk, og efter Anden Verdenskrig overvejende engelsk. Vi tager nye ord til os for at beskrive nye fænomener, der kommer til os fra andre lande. Men et interessant fænomen ved fremmedord er, at de ofte får en […]