Engelsk

Fremmedord i en snæver vending

Posted on

Intet sprog er uden fremmedord. I dansk har det tidligt været ord fra latinsk, senere fransk og især tysk, og efter Anden Verdenskrig overvejende engelsk. Vi tager nye ord til os for at beskrive nye fænomener, der kommer til os fra andre lande. Men et interessant fænomen ved fremmedord er, at de ofte får en […]

Engelsk

Please…

Posted on

Gårsdagens Søndagsavisen havde på side 25 en artikel om forskelle i virksomhedskultur mellem Sverige og Danmark. En koncerndirektør i SAS citeres bl.a. for at sige: “Vi er ikke bange for at sige tingene direkte i Danmark. Så skarpt er det slet ikke i Sverige. Det kan nærmest virke overvældende for svenskere. […] Som dansker skal […]